WITAMY NA STRONIE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RACIBORZU.

Z największą przyjemnością witamy na oficjalnej stronie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. Strona jak widać została poddana przebudowie zarówno technicznej jak i wizualnej, mamy nadzieję że nowa funkcjonalność przypadnie Państwu do gustu. W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z zawartością.

KPPSP w Raciborzu

Statystyki Interwencji z ostatnich 7 dni
od 2019-03-16 do 2019-03-23 (statystyki całoroczne)
Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Razem
bardzo duże duże średnie małe duże średnie lokalne małe
0 0 0 5 0 0 12 1 2 20

Witamy na stronie głównej
UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE KU CZCI ŚWIĘTEGO FLORIANA PDF Drukuj Email
środa, 18 kwietnia 2018 13:54

alt

Poprawiony: środa, 18 kwietnia 2018 14:15
 
DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ PDF Drukuj Email
wtorek, 17 kwietnia 2018 08:24
13.04.2018r. pod pomnikiem znajdującym się na terenie Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, upamiętniającym
funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy i oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza zamordowanych w 1940 roku
przez NKWD, uroczyście złożono kwiaty i zapalono znicze. Komendantowi Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
płk. SG Adamowi Jopkowi podczas uroczystości towarzyszyli: Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu
insp. Łukasz Krebs oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu mł. bryg. Jarosław Ceglarek.

Dzień wcześniej funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wzięli udział w Apelu Poległych, który
odbył się w Kuźni Raciborskiej. Tam przy Dębie Katyńskim spotkali się przedstawiciele władz samorządowych,
służby mundurowe, harcerze, młodzież szkolna oraz lokalna społeczność. Straż Graniczną reprezentował Zastępca
Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Wojciech Stodolnik wraz z towarzyszącym mu
płk. SG Andrzejem Bronowskim oraz Poczet Sztandarowy ŚlOSG i funkcjonariusze, którzy wystawili wartę honorową.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, uchwalony w 2007 roku poprzez aklamację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
jest hołdem dla polskiej inteligencji, oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza,
Policji Państwowej oraz Służby Więziennej - ofiar zbrodni katyńskiej 1940 roku.

Jedną z ofiar zbrodni katyńskiej jest patron Śląskiego Oddziału Straży Granicznej nadkom. Józef Bocheński,
który został zamordowany 23 kwietnia 1940 roku.
Opracowanie: SlOSG
20180413_12_640x480
20180413_12_640x480
20180413_13_640x480
dsc00460
dsc00488
dsc00529
Poprawiony: wtorek, 17 kwietnia 2018 08:35
 
STOP POŻAROM TRAW PDF Drukuj Email
piątek, 13 kwietnia 2018 12:44
Kampania ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z podpalaniem nieużytków rolnych.
Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych.
Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów.
Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie
suchej trawyużyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Pożary traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie niektórych województw, tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie
przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat.
Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia. Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.
Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale też niedozwolone!
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania
się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…
– podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.); "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1.rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych
”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń – kara aresztu,
nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu
osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
 W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE
regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje
użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej.
W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należy stwierdzić że wypalanie traw jest nie dość, że
środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronione. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez
policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%,
a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.
W województwie śląskim w 2017 r. doszło do 5.520 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, w których
rannych zostało 8 osób, w tym 1 dziecko.
Od 1 marca 2018 roku ( do 12 kwietnia br.), w województwie śląskim Państwowa Straż Pożarna odnotowała
2.558 pożarów traw i nieużytków rolnych o łącznej powierzchni prawie 1000 ha. W pożarach ranne zostały
4 osoby w tym 2 dzieci. 1 osoba poniosła śmierć.

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” została również uruchomiona strona internetowa  http://www.stoppozaromtraw.pl/  – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały.

alt

Poprawiony: wtorek, 17 kwietnia 2018 08:17
 
WRĘCZENIE AKTÓW POWOŁANIA I POWIERZENIA PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE PDF Drukuj Email
wtorek, 27 marca 2018 07:20
23 marca 2018 roku, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się wręczenie aktów powołania
i powierzenia pełnienia obowiązków, którego dokonał sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński w obecności
komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego.

Śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem 23 marca 2018 r. powołał:

  • mł. bryg. mgr inż. Tomasza DZIECHCIARZA na stanowisko komendanta miejskiego PSP w Piekarach Śląskich,
  • mł. bryg. mgr Arkadiusza LABOCHĘ na stanowisko komendanta miejskiego PSP w Świętochłowicach,
  • kpt. mgr inż. Zbigniewa GNACIKA na stanowisko komendanta miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej,
  • mł. bryg. mgr inż. Damiana KRAWCZYKA na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Mikołowie,
  • mł. bryg. mgr inż. Jarosława CEGLARKA na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Raciborzu.

Śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem 23 marca 2018 r. powierzył:

  • kpt. mgr inż. Tomaszowi BĄKOWI pełnienie obowiązków zastępcy komendanta miejskiego PSP w Częstochowie.
Podczas uroczystości sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński gratulując oficerom powiedział: „Każdy oficer służb mundurowych służy Niepodległej, jest to szczególnie ważne w roku odzyskania niepodległości. Życzę Wam, abyście jak
najlepiej wypełniali obowiązki w tej służbie”.
Opracowanie: KG PSP
Zdjęcia: Marta Wawiórko KG PSP
powolania1
powolania1
powolania11
powolania111
powolania1111
powolania11111
Poprawiony: środa, 28 marca 2018 06:58
 
VIII TURNIEJ SIATKARSKI ZAKŁADÓW PRACY I SŁUŻB MUNDUROWYCH PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 marca 2018 12:31

W dniach 10-11.03.2018 roku w arenie Rafako w Raciborzu odbył się VIII Siatkarski Turniej Zakładów Pracy i Służb Mundurowych. III miejsce zajęła reprezentacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu w składzie: Jarosław Ceglarek, Wiesław Szczygielski, Michał Wranik, Mateusz Musioł, Mirosław Hyjek, Tomasz Krauze, Adam Świerk i Michał Szukalski.

Klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco:
I miejsce: Eko-Okna S.A.
II miejsce: Rafako S.A.
III miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu
IV miejsce: Zakład Karny
V miejsce: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
VI miejsce: Henkel Polska Sp. z o.o.
VII miejsce: SGL Carbon Polska S.A.
VIII miejsce: Koltech Sp. z o.o.

Poprawiony: poniedziałek, 12 marca 2018 12:41
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 8 z 36

 

Nasza Sonda

Czy kominiarze przeprowadzją czyszczenie przewodów kominowych w Twoim mieszkaniu/domu?
 

Polecane StronyPogodynka

Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj4054
mod_vvisit_counterWczoraj12403
mod_vvisit_counterW tym tygodniu62410
mod_vvisit_counterW poprzednim tygodniu79968
mod_vvisit_counterW tym miesiącu280628
mod_vvisit_counterW poprzednim miesiącu515177
mod_vvisit_counterWszystkich odwiedzin9276508

Aktualnie na stronie: 267 gość/ci 
Dzisiejsza data: Mar 23, 2019